Wereldwijde Verzending 🌍 l Brievenbus: €4,95 – Pakket: €6,95 🇳🇱

Zoek

Privacy Verklaring

Happylisz, gevestigd aan Spinsteen 44, 1967 CX Heemskerk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Spinsteen 44, 1967 CX Heemskerk
Info@happylisz.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt:
Happylisz verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (door het aanmaken van een profiel, in (schriftelijke) correspondentie etc.)
  • Locatiegegevens (O.a voor het bepalen van de verzendkosten)
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website


Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens worden verwerkt:
Happylisz verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

    • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
    • Je bestelde producten en artikel te kunnen verzenden middels postbezorging
    • Het verbeteren van onze dienstverlening


Delen van persoonsgegevens met derden:
Happylisz verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Je gegevens worden gedeeld en/of verwerkt door enkele derde partijen die betrokken zijn bij het tot stand brengen van onze dienstverlening, namelijk:

WordPress – Website
Onze website is ontwikkeld met software van WordPress. Sommige persoonsgegevens die ten behoeve van onze dienstverlening beschikbaar worden gesteld, worden met deze partij gedeeld. WordPress gebruikt deze gegevens om klantprofielen of order-alerts aan te maken binnen onze website, of om andere informatie, zoals ingevulde contactformulieren met ons te kunnen delen.

WooCommerce – Webshop
Onze webshop is ontwikkeld met software van WooCommerce. Persoonsgegevens die ten behoeve van onze dienstverlening beschikbaar worden gesteld, worden met deze partij gedeeld. WooCommerce gebruikt deze gegevens om bestellingen en/of klantprofielen aan te maken binnen onze webwinkel.

Mollie – Betalingsplatform
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webshop maken wij gebruik van het betalingsplatform van Mollie. Mollie verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en de ingegeven betaalgegevens zoals bankrekeningnummer- of creditcardnummer. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Gekko – Administratiesoftware
Ten behoeven van onze boekhouding en administratie maken we gebruik van software ontwikkeld door Gekko(Lab). De gegevens worden beveiligd opgeslagen. Wel kunnen algemene gegevens, zoals o.a gebruikte koppelingen, automatiseringen en functies door Gekko(Lab) gebruikt worden om hun dienstverlening te verbeteren.

PostNL & DHL – Logistiek en Verzending
Onze verzendingen worden door PostNL en/of DHL verwerkt. Voor het leveren van bestellingen is het voor ons noodzakelijk om gegevens als naam, adres, woonplaats, mailadres en ordernummers met deze vervoerders te delen. PostNL en/of DHL gebruikt deze gegevens alleen voor het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL en/of DHL onderaannemers inschakelt voor hun dienstverlening, stellen deze vervoerdes je gegevens ook beschikbaar aan deze partijen.

Happylisz – Producten op Afstemming
Om producten, zoals Orgonites, op afstemming te kunnen leveren, vraagt Happylisz voor het aanleveren van een foto en naam. Deze gegevens worden door Melissa gebruikt in het maakproces van je order. Na het voltooien van een bestelling worden de gegevens weer verwijderd en/of vernietigd.

Google Analytics – Rapportages over Websiteverkeer
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google-diensten en producten. Happylisz gebruikt deze rapportages om haar dienstverleningen en gebruikservaringen te verbeteren

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Happylisz en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar klantenservice@happylisz.nl. Happylisz zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier (4) weken, op jouw verzoek reageren

De bewaartermijn van jouw gegevens:
We bewaren je gegevens zolang je klant bent bij Happylisz. Dit betekent dat wij je klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Op grond van administratieve verplichtingen zijn wij wel genoodzaakt facturen met (persoons)gegevens volgens een wettelijke termijn te bewaren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Happylisz neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via klantenservice@happylisz.nl

Wijzingingen in het Privacybeleid:
Hapylisz behoudt zich het recht om ten alle tijden het privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind u echter altijd de meest recente versie.

Aanmelden voor wachtlijst Ontvang eenmalig een mail zodra dit artikel weer leverbaar is. Houd er rekening mee dat het artikel niet altijd weer terug op voorraad komt.
[]