Wereldwijde Verzending šŸŒ l Brievenbus: ā‚¬4,95 – Pakket: ā‚¬6,95 šŸ‡³šŸ‡±

Zoek

Vormen van Orgonite

We maken onze Orgonites in verschillende vormen. Dit heeft deels te maken met de functie die we een Orgonite willen meegeven, denk aan een piramide voor in huis, een oplaadschijf voor het zuiveren van je water of een hanger om bij je te dragen. Maar elke vorm heeft ook een betekenis in symbolische en spirituele zin, op deze pagina vertellen we er graag meer over.

Ankh

De ankh is waarschijnlijk het meest bekende symbool van de Egyptenaren en word vaak ook wel ā€˜levenskruisā€™ of ā€˜sleutel van het levenā€™ genoemd. Feitelijk is de ankh een kruis met een lus aan de bovenkant, het staat symbool voor het hiernamaals en het sterfelijke bestaan op aarde. Daarnaast refereert het symbool ook naar het leven, de zon, vruchtbaarheid, licht en de belofte van een eeuwig leven.

De creatieve en kosmische krachten komen samen in de geometrie van de ankh en de vorm werkt als een versterker van de reeds aanwezige energie. Het kan ook een kanaal zijn om energie op te vangen, te geleiden of in zich op te nemen. De Egyptische goden dragen de Ankh als een soort scepter in hun handen. Wat weer symbool staat voor transformatie en inwijding en de transformatie van dood naar leven.

Chestahedron

De chestahedron wordt ook wel eens chestaƫder genoemd. Het is de eerste heptaƫder (zevenvlak) in deze samenstelling. De vorm bestaat uit zeven vlakken, opgebouwd door vier driehoeken en vier vierhoeken, telt 7 hoekpunten en 12 ribben, het oppervlakte van elke zijde is gelijk en de vorm is een sterke energiegeleider. De geometrie van dit figuur heeft wat weg van de linkerkamer van het menselijke hart, de naam is dan ook van dit idee afgeleid, aangezien het hart het belangrijkste orgaan in de menselijke borstkast is (chest). De vorm symboliseert naast het hart ook liefde.

Cuboctahedron

De cuboctahedron wordt ook wel eens kuboctaƫder genoemd. Het is een zogenaamd archimedisch lichaam, een halfregelmatig veevlak. De cuboctahedron bestaat uit 14 vlakken, waarvan 8 driehoeken en 6 vierkanten, 12 hoekpunten en 24 ribben. De cuboctahedron dankt zijn naam aan het feit dat de vorm een kruising is tussen de octahedron en een kubus. De vorm ontstaat overigens door het wegsnijden van de hoekpunten van een kubus. De kubus staat op zijn buurt weer symbool voor het element aarde, waarbij de octahedron het element lucht symboliseert. De cuboctahedron mag daarbij gezien worden als de kruising tussen beide elementen, wat een perfecte balans tussen hemel en aarde laat zien. De vorm wordt ook veel in verband gebracht met de liefde, mede om zijn perfecte balans en harmonie.

Dodecahedron

Ook bekend als de dodecaƫder. Dit veelvlak bestaat uit 12 vijfhoekige vlakken, telt 20 hoekpunten en 30 ribben en word gezien als platonisch lichaam. De dodecahedron word gekoppeld aan het keelchakra, het derde oog chakra Ʃn het kruinchakra. Het bijpassende element is de spirit of het universum. Kernwoorden voor de dodecaƫder zijn dan ook ascentie, expressie en de goddelijke schepping. De dodecahedron kan je erg goed helpen bij het verhogen van je eigen frequentie en die van je omgeving. Daarbij stimuleert de vorm ook het leven vanuit je volledige bewustzijn. De dodecahedron is een sterk hulpmiddel bij meditaties.

Dodecahedron Piramide

Een dodecahedron piramide is eigenlijk een dodecahedron met een vijfvlakkige (pentagonale) piramide aan de bovenzijde. De vorm bestaat uit 6 vijfhoekige vlakken, telt 16 hoekpunten en 25 ribben. In de basis van de vorm vind je de dodecahedron, die wordt gekoppeld aan het universum, maar ook aan ons eigen hogere bewustzijn en levensenergie. De dodecahedron kan je erg goed helpen bij het verhogen van je eigen frequentie en die van je omgeving. Aan de bovenzijde van de dodecahedron vormen vijf vlakken de punt, deze vijfhoekige piramide kennen we ook onder de naam pentagonale piramide. De hoge punt van de piramide staat symbool voor de mogelijkheid om hogere sferen van bewustzijn te bereiken.

Hamsa

De Hand van Hamsa, ook wel eens Hand(je) van Fatima genoemd, is te herkennen aan zijn symmetrische ontwerp. Waardoor de hand eigenlijk twee duimen heeft. Het is een echte geluksbrenger. De Hamsa brengt de eigenaar geluk, goedheid, overvloed, vruchtbaarheid en een goede gezondheid en beschermt hem of haar tegen de invloeden van kwade krachten. De hand is versierd met het symbool van een lotus en een oog. De lotus staat symbool voor het leven en reiniging. Het oog symboliseert een Nazar, een amulet als bescherming tegen invloeden van het Boze Oog. De Hamsa is vernoemd naar Fatima Zahra, de dochter van de profeet Mohammed.

Hanger

Een hanger is natuurlijk niet zozeer een spirituele vorm, maar eerder een praktische vorm. Door het bevestigen van een oogje aan de orgonite is het heel gemakkelijk deze op een toegankelijke manier bij je te dragen. Deze orgonites zijn dus niet zozeer om in huis neer te zetten, maar meer om je persoonlijke aura te reinigen en je onderweg te ondersteunen.

Hart

Het hart is een enorm krachtig en universeel symbool en de eerste referentie van het hart zal voor veel mensen het thema liefde zijn. In het oude Egypte stond het hart echter symbool voor intelligentie en wijsheid. Het iconische symbool zoals we het hart nu kennen is geen accurate weerspiegeling van het daadwerkelijke menselijke hart. Men gelooft dat ergens in de middeleeuwen het symbool zoals we dat vandaag kennen is ontstaan.

We gebruiken de symboliek van het hart dus vaak om onze liefde voor iets of iemand uit te drukken, maar ook om te laten zien dat we onszelf geliefd voelen of als uitdrukking voor iets of iemand die we waardevol vinden. Binnen de spiritualiteit is het hart ook een verwijzing naar onze ā€˜Ware Zelfā€™.

Hexagonale Piramide

Deze piramide kent een zeshoekig grondvlak als brede basis met daaraan 6 driehoekige zijdes die schuin naar elkaar toelopen in een punt. De vorm kent 7 hoekpunten en 12 ribben. Het is een geweldige transformator en geleider, want op energetisch vlak trekt de basis (negatieve) energie aan, zuivert deze door zijn lagen heen en laat deze via zijn punt weer vrij. De hexagonaal wordt in verband gebracht met overvloed, schoonheid, vrijheid, harmonie, het huwelijk en de liefde. Elke vorm die naar Ć©Ć©n punt toeloopt mag de naam piramide krijgen, deze vorm wordt ook wel eens een Zeshoekige Piramide genoemd.

Icosahedron

De icosahedron word ook wel eens icosaƫder genoemd. Het is een regelmatig veelvlak bestaand uit 20 driehoekige vlakken, 12 hoekpunten en 30 ribben. Veelvlakken zoals de icosahedron krijgen ook wel eens de naam platonisch lichaam. Een icosahedron werkt balancerend en harmoniserend en heeft een sterke connectie met het sacraal chakra. Elk platonisch lichaam wordt gekoppeld aan een element, in het geval van de icosahedron is dit water. Met dit element is ook meteen de grootste sprituele boodschap van de icosahedron duidelijk; ga mee met de stroom. Omarm vrijheid en positieve veranderingen en laat ze moeiteloos door je heen stromen. Deze vorm kan je helpen om emotionele blokkades op te heffen en creatieve energieƫn weer in beweging te krijgen. De icosahedron kan je daarnaast evenwicht en harmonie brengen en inzicht geven in ontstane emoties. Als algemeen kenmerk is waarschijnlijk transformatie het meest passend bij deze vorm.

Maan

De maan is een natuurlijk hemellichaam en staat vaak symbool voor, onder andere, een open houding, passiviteit en vrouwelijkheid. De wassende maan staat daarnaast symbool voor nieuw leven en alles dat opkomend is, de volle maan doet ons denken aan geheimen en mysteriƫn en de afnemende maan refereert op zijn beurt weer meer naar de dood, naderend onheil en duisternis.

Op spiritueel gebied heeft de maan, door haar fases, heel veel raakvlakken met het concept van Yin en Yang, vrouwelijk en mannelijk. Het is een terugkerende cyclus die per fase invloed kan hebben op ons emotionele en fysieke welzijn. Volle maan is daarnaast een fijn moment om zaken los te kunnen laten en het maanlicht wordt vaak gebruikt voor het reinigen van edelstenen.

Obelisk

Een obelisk is een vierkante, naar boven toe iets dunnere wordende zuil, met een piramidevormige punt. In het oude Egypte was de obelisk gewijd aan de zon, hedendaags kennen we het figuur ook als siernaald en gedenkteken. Het is daarnaast een sterke vorm die de connectiviteit tussen de aarde, de hemel en de planeten benadrukt.

Octahedron

De octahedron word ook wel eens octaƫder genoemd. Feitelijk kun je deze vorm zien als een dubbele piramide met een punt omhoog en een punt omlaag. Hij kan niet zelfstandig rechtop blijven staan, daarmee staat de octahedron symbool naar het zoeken van balans. De octahedron bestaat uit 8 driehoekige vlakken, 6 hoekpunten en 12 ribben. Ook de octaƫder is een platonisch lichaam, met een sterkte connectie tot het hartchakra en het element lucht. Deze vorm kan je helpen met genezing, acceptatie, vergeving en medeleven voor je omgeving en je eigen persoon. Juist ook door zijn verbinding met het hartchakra is deze vorm erg geschikt om te verbinden met je hart en te spreken vanuit je hart, oftewel je hart luchten. De octaƫder zet aan tot zelfreflectie en het verhogen van je vibratie, wat uiteindelijk ook het genezingsproces stimuleert. Integratie is daarbij het kernwoord dat het beste past bij de octahedron.

Oplaadschijf

Een oplaadschijf is natuurlijk niet zozeer een spirituele vorm, maar eerder een praktische vorm. Omdat een schijf een plattere vorm is die kan worden neergelegd is deze soort Orgonite heel erg geschikt om objecten op te zetten en dus op te laden met de energie van de orgonite. Denk hierbij aan, bijvoorbeeld, een kan water, een fruitschaal of een vaas met bloemen.

Pentagonale Piramide

Deze piramide kent een vijfhoekig grondvlak als brede basis met daaraan 5 driehoekige zijdes die schuin naar elkaar toelopen in een punt. De vorm kent 6 hoekpunten en 10 ribben. Het is een geweldige transformator en geleider, want op energetisch vlak trekt de basis (negatieve) energie aan, zuivert deze door zijn lagen heen en laat deze via zijn punt weer vrij. De pentagonaal wordt in verband gebracht met de vijf elementen en in het bijzonder het element geest (of spirit) dat symbool kan staan aan spiritualiteit. Elke vorm die naar Ć©Ć©n punt toeloopt mag de naam piramide krijgen, deze vorm wordt ook wel eens een Vijfhoekige Piramide genoemd.

Piramide

De term piramide doet waarschijnlijk meteen denken aan Egypte en de oude beschavingen. De vorm kent Ć©Ć©n vierkant grondvlak als brede basis met daaraan 4 driehoekige zijdes die schuin naar elkaar toelopen. De vorm kent 5 hoekpunten en 8 ribben. Het is een geweldige transformator en geleider, want op energetisch vlak trekt de basis (negatieve) energie aan, zuivert deze door zijn lagen heen en laat deze via zijn punt weer vrij. De bodem van de piramide symboliseert een stevige aardse fundering en de top vertegenwoordigd de mogelijkheid om hogere sferen van bewustzijn te bereiken. Elke vorm die naar Ć©Ć©n punt toeloopt mag de naam piramide krijgen, vandaar dat deze vorm ook wel eens Cheops Piramide wordt genoemd.

Russische Piramide

De Russische piramide is vergelijkbaar met de Cheops Piramide. Deze piramide kent ook Ć©Ć©n vierkant grondvlak als brede basis met daaraan 4 driehoekige zijdes die schuin naar elkaar toelopen, de hoek hiervan is wel steiler, waardoor de top, als het ware, hoger ligt. De vorm kent 5 hoekpunten en 8 ribben. Het is een geweldige transformator en geleider, want op energetisch vlak trekt de basis (negatieve) energie aan, zuivert deze door zijn lagen heen en laat deze via zijn punt weer vrij. De bodem van de piramide symboliseert een stevige aardse fundering en de top vertegenwoordigd de mogelijkheid om hogere sferen van bewustzijn te bereiken. Elke vorm die naar Ć©Ć©n punt toeloopt mag de naam piramide krijgen, deze vorm noemt men ook wel eens Nebula Piramide.

Tetrahedron

De tetrahedron is ook bekend als de tetraƫder. Dit veelvlak bevat 4 driehoekige vlakken, 4 hoekpunten en 6 ribben. Je kunt de tetrahedron feitelijk zien als een piramide met drie zijvlakken. Ook de tetrahedron behoort tot de platonische lichamen en resoneert het beste met het zonnevlecht chakra en het element vuur. De tetrahedron is bij uitstek geschikt om je ideeƫn aan het licht te brengen, door zijn connectie met het vuurelement. De tetraƫder stimuleert je om verandering in je leven te brengen en je plannen door te zetten. Deze vorm ondersteunt je eigen kracht en helpt je het oude te accepteren en ruimte te creƫren voor het nieuwe. Manifestatie kun je daarom zien als het algemene kenmerk voor deze vorm. Daarnaast brengt de tetrahedron evenwicht en stabiliteit en bevordert balans tussen het fysieke en het spirituele.
Aanmelden voor wachtlijst Ontvang eenmalig een mail zodra dit artikel weer leverbaar is. Houd er rekening mee dat het artikel niet altijd weer terug op voorraad komt.
[]